0986 011 011

Zenith El Primero vàng hồng 18k sản xuất năm 2017