Rolex Cellini vàng hồng 18k sản xuất tháng 08 năm 2016