0986 011 011

Rolex Cellini vàng hồng 18k sản xuất tháng 08 năm 2016-2