0986 011 011

Longines chất liệu thép và vàng hồng 18K-1