0986 011 011

Zenith chất liệu vàng hồng 18K sản xuất năm 2016-4