0986 011 011

Rolex 126333 vàng 18k sản xuất năm 2003-4