0986 011 011

Zenith Captain vàng hồng niềng kim cương sản xuất năm 2016-5