0986 011 011

Longines demi vàng 18k fullbox sản xuất năm 2017-1