0986 011 011

Tissot vàng 18k máy automatic size 33.5mm sản xuất năm 2017-1