0986 011 011

Baume&Mercier chất liệu thép sản xuất năm 2018 Size 40mm_1