Rolex 69174 chất liệu vàng trắng và thép sản xuất năm 1998