Rolex 69173 chất liệu vàng và thép sản xuất năm 1987