Rolex 16613 chất liệu vàng và thép sản xuất năm 1995