Rolex 116231 mặt vi tính phấn hồng sản xuất năm 2016