Rolex 116200 vỏ thép mặt tia xanh sản xuất 2016 – 2017-3