Rolex 228238 day-date vàng hồng sản xuất 07.2018_2